Poniższe informacje dotyczą konkursu organizowanego na fanpage Programu Królów na platformie Facebook w dniach 08 -14.09.2021. Zawierają również regulamin konkursu 👉  FANPAGE

☀️ Koniec lata a początek jesieni 🍁 to świetny czas, aby rozpocząć zrzucanie nadprogramowych kilogramów po lecie. Pomóc Wam może w tym dzisiejszy konkurs i jego nagrody 🎁.
Z wielką chęcią nagrodzimy 3 osoby, którym wyślemy produkty konkursowe do domu 🎁🏠.

👉 CO NALEŻY ZROBIĆ:
1️⃣ Wymienić w komentarzu największą ilość Ekspertów Programu Królów, których uda Ci się wyszukać na Facebooku. Pamiętaj, możesz napisać tylko 1 komentarz.
2️⃣ Polubić profil konkursowy Program Królów.
3️⃣ Polubić post konkursowy.

👉 NAGRODY W KONKURSIE:
1️⃣ MIEJSCE: 2x koktajl COMPLETE + 15 batonów COMPLETE + 3 tygodnie pełnej, bezpłatnej opieki Eksperta Programu Królów
2️⃣ MIEJSCE: 1x koktajl COMPLETE + 15 batonów COMPLETE + 2 tygodnie pełnej, bezpłatnej opieki Eksperta Programu Królów
3️⃣ MIEJSCE: 7x saszetek zupy COMPLETE + 7 batonów COMPLETE + 1 tydzień pełnej, bezpłatnej opieki Eksperta Programu Królów

🥗 Produkty mogą zastąpić pełnowartościowy posiłek, zawierają witaminy i minerały, błonnik pokarmowy oraz wysokiej jakości roślinne białko.

👉 Czas rozpoczęcia Konkursu: środa 08.09.2021 r.

👉 Czas zakończenia Konkursu: wtorek 14.09.2021 r., godzina 23:59.

👉 Ogłoszenie wyników Konkursu: środa 15.09.2021r., godzina 12:00.
.
.
.
POWODZENIA 😊❗️

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ PROGRAM KRÓLÓW

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Program Królów Renata Król, Ul. Jana Kochanowskiego 24M.1 60-846 Poznań, prowadząca swoją działalność gospodarczą pod tym samym adresem.

2. Konkurs będzie przeprowadzany w dniach 08-14.09.2021, godzina 23:59.

3. Zadaniem konkursowym jest komentarz pod postem z wpisem największej ilości ekspertów Programu Królów.

4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy wpisać jednym komentarzem posta konkursowego.

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda, pełnoletnia osoba fizyczna, będąca fanem oficjalnego profilu Program Królów na Facebook.com.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu

b) spełnienie warunków podanych w poście

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu.

§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest wypisanie jak największej ilości ekspertów Programu Królów wyszukanych za pośrednictwem Facebooka.

2. Nagrodę otrzymają 3 osoby, które udzielą odpowiedzi z największą ilością ekspertów.

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) I MIEJSCE: 2x koktajl COMPLETE + 15 batonów COMPLETE + 3 tygodnie pełnej, bezpłatnej opieki eksperta Programu Królów

b) II MIEJSCE: 1x koktajl COMPLETE + 15 batonów COMPLETE + 2 tygodnie pełnej, bezpłatnej opieki eksperta Programu Królów

c) III MIEJSCE: 7x saszetek zupy COMPLETE + 7 batonów COMPLETE + 1 tydzień pełnej, bezpłatnej opieki eksperta Programu Królów

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej wiadomością na Facebooku, maksymalnie w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia edycji Konkursu.

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia.

7. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie osoba: Grzegorz Król 👉 Facebook

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu poprawnych odpowiedzi, a w następstwie wygranej danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru , tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania/ przesłania nagrody).

2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały największą ilość wypisania ekspertów Programu Królów. 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.