Body Mass Index (BMI): Kompleksowe opracowanie

Body Mass Index (BMI), wprowadzony przez belgijskiego matematyka Adolfa Queteleta w latach 1830-1850 jako „wskaźnik Queteleta”, ocenia, czy masa ciała jest prawidłowa w stosunku do wzrostu. BMI stał się popularnym narzędziem przesiewowym, które pomaga zidentyfikować osoby z niedowagą, nadwagą lub otyłością, które mogą być narażone na problemy zdrowotne.

Jak obliczyć Body Mass Index (BMI)

BMI=masa ciała (kg)(wzrost (m))2

Kategorie BMI według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

 • Niedowaga: BMI poniżej 18,5
  • Znacząca niedowaga: BMI poniżej 16
  • Umiarkowana niedowaga: BMI 16-16,9
  • Lekka niedowaga: BMI 17-18,4
 • Waga prawidłowa: BMI od 18,5 do 24,9
 • Nadwaga: BMI od 25 do 29,9
 • Otyłość: BMI 30 lub wyższe
  • Otyłość I stopnia: BMI 30–34,9
  • Otyłość II stopnia: BMI 35–39,9
  • Otyłość III stopnia (ekstremalna): BMI 40 lub wyższe

Zdrowa dieta – Catering z Ekspertem

Zastosowanie Body Mass Index (BMI)

BMI ocenia masę ciała w populacjach i identyfikuje osoby, które mogą być narażone na problemy zdrowotne związane z nadwagą lub niedowagą. Ponadto, lekarze używają go również do szybkiej oceny stanu odżywienia pacjentów.

Ograniczenia Body Mass Index (BMI)

 1. Nie uwzględnia składu ciała
  • BMI nie rozróżnia masy tłuszczowej od masy mięśniowej. Osoby z dużą masą mięśniową mogą mieć wysoki BMI, mimo niskiego poziomu tkanki tłuszczowej.
  • Na przykład, kulturysta może mieć BMI wskazujące na nadwagę lub otyłość, mimo że ma niski poziom tkanki tłuszczowej.
 2. Nie uwzględnia rozmieszczenia tłuszczu
  • BMI nie informuje, gdzie tłuszcz jest zlokalizowany w ciele, co ma znaczenie dla ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych.
  • Na przykład, osoby z tłuszczem brzusznym (otyłość brzuszna) są bardziej narażone na choroby sercowe niż osoby z tłuszczem zlokalizowanym w okolicach bioder.
 3. Różnice w BMI ze względu na wiek, płeć i etniczność
  • BMI jest mniej dokładny dla osób starszych z mniejszą masą mięśniową oraz dla różnych grup etnicznych, które mogą mieć różne składy ciała.
  • Na przykład, starsze osoby mogą mieć niższy wskaźnik masy mięśniowej, co wpływa na interpretację BMI.

Alternatywy i uzupełnienia do Body Mass Index (BMI)

 1. Pomiar obwodu talii
  • Pomaga ocenić ryzyko zdrowotne związane z nadmiarem tłuszczu w okolicach brzucha. Wyższy obwód talii wiąże się z większym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy typu 2.
  • Normy:
   • Mężczyźni: Obwód talii powyżej 102 cm zwiększa ryzyko.
   • Kobiety: Obwód talii powyżej 88 cm zwiększa ryzyko.
 2. Wskaźnik talii do bioder (WHR)
  • Stosunek obwodu talii do obwodu bioder lepiej odzwierciedla rozmieszczenie tłuszczu.
  • Normy:
   • WHR powyżej 0,90 u mężczyzn i 0,85 u kobiet sugeruje wyższe ryzyko zdrowotne.
 3. Pomiar składu ciała
  • Techniki takie jak bioimpedancja elektryczna (BIA), absorpcjometria rentgenowska o podwójnej energii (DEXA) czy tomografia komputerowa (CT) dostarczają dokładniejszych informacji o składzie ciała.
  • BIA to szybka i nieinwazyjna metoda pomiaru, która ocenia procentową zawartość tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała.

BMI a zdrowie

Badania wykazują, że zarówno niedowaga, jak i nadwaga oraz otyłość wiążą się z różnymi problemami zdrowotnymi:

 • Niedowaga: Zwiększone ryzyko niedożywienia, osłabionej odporności, osteoporozy i anemii.
 • Nadwaga i otyłość: Wyższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego, niektórych nowotworów, chorób wątroby i chorób układu oddechowego.

Historia i rozwój BMI

Adolf Quetelet wprowadził BMI jako „wskaźnik Queteleta” w XIX wieku. Popularność tego wskaźnika wzrosła w latach 70  XX wieku, kiedy naukowcy zauważyli związek między BMI a ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Od tego czasu BMI stał się standardowym narzędziem używanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i inne organizacje zdrowotne na całym świecie.

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

WHO uznaje BMI za przydatne narzędzie do oceny ryzyka zdrowotnego związanego z masą ciała w populacjach. Jednakże, wskazuje na konieczność uwzględniania innych czynników, takich jak skład ciała i rozmieszczenie tłuszczu, w celu dokładniejszej oceny ryzyka. WHO zaleca także stosowanie BMI w połączeniu z pomiarami obwodu talii i innymi wskaźnikami zdrowia metabolicznego.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w Polsce

Ministerstwo Zdrowia w Polsce również uznaje BMI za użyteczne narzędzie w ocenie stanu zdrowia populacji. Stosuje je w kampaniach zdrowotnych i programach profilaktycznych. Ministerstwo podkreśla jednak, że BMI powinno być stosowane w połączeniu z innymi metodami oceny zdrowia, takimi jak pomiar obwodu talii, wskaźnik WHR oraz analiza składu ciała. Ministerstwo promuje zdrowy styl życia, w tym zrównoważoną dietę i regularną aktywność fizyczną, jako kluczowe elementy zapobiegania nadwadze i otyłości.

Body Mass Index (BMI) w Programie Królów

W Programie Królów wskaźnik BMI jest brany pod uwagę. Zasadniczym wskaźnikiem pozostaje jednak ocena faktycznego wyglądu i struktury ciała klienta oraz przeprowadzenie wywiadu. Ocena oparta na tych elementach pozwala na dokładniejsze dostosowanie programów zdrowotnych do indywidualnych potrzeb klientów, co może prowadzić do lepszych wyników zdrowotnych i samopoczucia.

bezpłatna konsultacja Eksperta

Podsumowanie

Body Mass Index (BMI) to przydatne narzędzie do szybkiej oceny masy ciała i identyfikacji osób, które mogą być narażone na problemy zdrowotne związane z masą ciała. Jednakże, ze względu na jego ograniczenia, ważne jest, aby używać BMI w połączeniu z innymi metodami oceny zdrowia. Warto dla pewności zastosować też pomiar obwodu talii, wskaźnik WHR i pomiary składu ciała. Konsultacja ze specjalistą jest kluczowa dla dokładnej oceny stanu zdrowia i wdrożenia odpowiednich interwencji zdrowotnych.

zapraszam do polubienia nas na FB